facebook

Zgłoszenie awarii

Dane osoby zgłaszającej awarię

Dane najemcy (firmy użytkującej maszynę)

Informacje o awarii

Informacje o budowie (miejscu awarii)

Wybór serwisu* - pola wymagane