Opinie i reklamacje

Tutaj znajdą Państwo formularz, dzięki któremu w szybki i wygodny sposób można zgłosić reklamację, wyrazić opinię na temat naszych usług, oferowanego przez nas sprzętu, bądź też obsługi w naszych oddziałach.

Wszystkie informacje przekazywane przez Państwa są dla nas bardzo ważne, każdą z nich bierzemy pod uwagę - aby jeszcze lepiej spełniać Państwa oczekiwania, rozwijać się i doskonalić.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza - niepoprawne uzupełnienie może spowodować opóźnienie w reakcji na Państwa prośby lub opinie.

 * - pola wymagane


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Klienta (osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest Ramirent S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Ramirent S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: prywatnosc@ramirent.pl
 3. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Zawarcie oraz realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)
  Obsługa procesu składanych reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
  Kontakt w celu badania poziomu satysfakcji Klienta ze współpracy z administratorem art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
  Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
  Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
 4. Odbiorcami danych osobowych Najemcy będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, agencje marketingowe, firmy oraz kancelarie windykacyjne, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, a także ubezpieczyciele maszyn, sprzętu i zaplecza budowlanego oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych Najemcy zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
  • okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
  • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
  • do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
  • do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych) oraz badania poziomu satysfakcji ze współpracy z administratorem;
  • po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Najemcy następujące prawa:
  • a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
  • c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych) oraz badania poziomu satysfakcji ze współpracy z administratorem,
  • d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Najemcą, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

Najemca jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji osobom kontaktowym oraz osobom reprezentującym go, w związku z zawartą umową.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej