5 najpopularniejszych zastosowań agregatów prądotwórczych 

Agregaty prądotwórcze są niezbędne w każdej sytuacji, gdy nie możemy liczyć na podłączenie do sieci energetycznej, a zachodzi konieczność użycia urządzeń elektrycznych. Rozpiętość zastosowań jest ogromna: od zasilania elektronarzędzi w czasie prac na działce do zabezpieczenia zasilania awaryjnego dla gospodarstw domowych, biur, lokali usługowych i handlowych oraz instytucji publicznych. 

Zastosowania wszystkich agregatów prądotwórczych – przenośnych i stacjonarnych, o dużej i małej mocy – dzielą się na dwie podstawowe grupy: zasilanie urządzeń elektrycznych w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej oraz zabezpieczanie zasilania awaryjnego w miejscach, w których przerwa w dostawie prądu może mieć poważne konsekwencje ekonomiczne lub stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  

5 sytuacji, w których niezbędne będzie użycie agregatu prądotwórczego 

Poziom wytwarzanej mocy oraz mobilność (lub jej brak) decydują o możliwościach zastosowania generatorów. Dostępne na rynku agregaty można podzielić na agregaty przenośne (o najmniejszej mocy, zazwyczaj z przedziału około 1,5-15 kVA), mobilne (średniej mocy generatory wyposażone we własne koła lub montowane na przyczepach), stacjonarne (kompaktowe, instalowane w specjalnych kontenerach urządzenia o średniej i dużej mocy, np. agregaty prądotwórcze 500 kVA). Oto pięć sytuacji, w których użycie agregatu prądotwórczego jest niezbędne: 

  1. zabezpieczenie zapotrzebowania na energię elektryczną domów jednorodzinnych i letniskowych – przenośny agregat 11-15 kVA jest doskonałym rozwiązaniem problemu z dostępem do energii elektrycznej w domku letniskowym lub zabezpieczeniem na wypadek awarii w domu jednorodzinnym, 
  2. zabezpieczenie gwałtownych wzrostów poboru energii – jeżeli przewidujemy możliwość gwałtownych, okresowych wzrostów zapotrzebowania na energię elektryczną (np. w okresach wysokich temperatur, gdy intensywnie eksploatowane są urządzenia klimatyzacyjne), przy użyciu agregatu prądotwórczego możemy zapewnić ochronę przed niedoborami mocy dostarczanej do własnego domu, biura czy lokalu usługowego, 
  3. prace budowlane i instalacyjne w terenie – agregaty prądotwórcze zapewniają możliwość użytkowania elektronarzędzi oraz maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym w warunkach terenowych, w których nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznej, a użycie narzędzi akumulatorowych jest niewystarczające lub ekonomicznie nieuzasadnione – w większości przypadków do tego celu wystarczą przenośne benzynowe agregaty prądotwórcze, takie jak agregat trójfazowy atlas Copco
  4. organizacja imprez plenerowych – agregaty prądotwórcze pozwalają na organizację koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, rozgrywek sportowych, ale także imprez okolicznościowych dla rodziny i znajomych w dowolnie wybranym miejscu, z dala od ośrodków miejskich, na terenach dziewiczych, pozbawionych dostępu do sieci energetycznej – generatory pozwalają zasilać oświetlenie, aparaturę nagłośnieniową czy multimedia, 
  5. źródło zasilania awaryjnego – jest konieczne w miejscach, w których nawet krótkotrwała przerwa w dostawach energii może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi (szpitale, gabinety zabiegowe i diagnostyczne, windy, transport miejski), strat w hodowli i przetwórstwie spożywczym (zasilanie awaryjne ferm drobiu i hodowli zwierząt futerkowych, dojarni, mleczarni, ubojni, zakładów produkcji spożywczej), strat w przemyśle (koszty wstrzymania ruchu linii produkcyjnych i przetwórczych oraz instalacji przesyłowych), strat i zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z utraty danych (awarie serwerów paraliżują działanie wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Internetu). 

Jak poprawnie dobrać i właściwie użytkować agregat prądotwórczy? 

Najważniejszym kryterium w doborze agregatu prądotwórczego jest dokonanie prostego dodawania: sumujemy moc wszystkich urządzeń, które mają być zasilane i porównujemy z mocą nominalną agregatu. W idealnych warunkach suma mocy urządzeń powinna stanowić nie więcej niż 50% mocy urządzenia. Tak duży zapas wynika z faktu, że wiele sprzętów (szczególnie te wyposażone w silniki indukcyjne) w momencie startu posiada zwiększony skokowo pobór mocy, który stabilizuje się w ciągu kilku sekund od uruchomienia. Zjawisko to niweluje tzw. łagodny start – technologia, w która wyposażonych jest większość elektronarzędzi, ale nie jest ona regułą we wszystkich urządzeniach elektrycznych. Jeżeli nie weźmiemy poprawki tę startową “górkę”, czyli zapotrzebowania na moc rozruchową, to może się okazać, że nie będziemy w stanie równocześnie używać wszystkich potrzebnych sprzętów. 

Następny etap to wybór urządzenia 1-fazowego lub 3-fazowego (230 V i 400 V). Agregaty prądotwórcze 1-fazowe, to zazwyczaj urządzenia niewielkiej mocy, przeznaczone do zasilania elektronarzędzi lub do zastosowania w domach jednorodzinnych, jako zabezpieczenie na wypadek awarii sieci energetycznej. Uniwersalnym rozwiązaniem jest agregat posiadający gniazda prądu jedno- i trójfazowego, np.agregaty 7,5-10 kVA

Nie bez znaczenia jest też paliwo, które służy do napędzania agregatów. Mniejsze modele mogą być zasilane benzyną lub gazem, natomiast duże agregaty prądotwórcze zasilane są silnikami wysokoprężnymi. Wybierając konkretny model agregatu, dobrze jest precyzyjnie oszacować swoje zapotrzebowanie, czyli zrobić symulację dla typowej awarii. Należy określić jakiej mocy będziemy potrzebowali w czasie przerwy w dostawie prądu trwającej np. godzinę. Następnie musimy sprawdzić nominalne zużycie paliwa posiadanego agregatu. Zestawienie danych pozwoli nam wybrać agregat z odpowiednio dużym zbiornikiem i zabezpieczyć zapas paliwa na wypadek przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Leave a Reply