Co to są podkłady kolejowe? Do czego można je wykorzystać?

Podkładami kolejowymi nazywamy belki, które zostały zamontowane poprzecznie do biegu torów kolejowych. To właśnie na nich, przy pomocy odpowiednich systemów mocujących, przytwierdza się szyny. Prezentujemy podstawowe rodzaje podkładów kolejowych oraz możliwości ich zastosowania.

Definicja i rodzaje podkładów kolejowych

Jak już napisaliśmy, na podkładach montuje się szyny. Poprzecznie ułożone belki spoczywają z kolei na tzw. podsypce. Stosuje się ją celem wyrównania powierzchni, po której porusza się pociąg. Ciężar składu jest przenoszony na koła, następnie na szyny, podkłady i wreszcie – na wspomnianą podsypkę. Co ważne, odległość między belkami nie może być dowolna, jest ona dopasowywana do konkretnej trakcji kolejowej. Do montażu, bieżących napraw torów, jak również konserwacji drogi kolejowej korzysta się z urządzeń dedykowanych kolejnictwu. Jedną z nich jest zakrętarka torowa, służąca do dokręcania śrub stopowych i wkrętów.

Podstawowe rodzaje podkładów to: drewniane, betonowe oraz stalowe. Pierwsze z wymienionych są zaimpregnowane olejem kreozotowym. Substancja ta chroni drewno przed niekorzystnymi skutkami warunków atmosferycznych, ma jednak toksyczne właściwości. Są stosowane na mostach, łukach i terenach o dużym pochyleniu. Spotyka się je głównie na liniach lokalnych. Najpowszechniej używanymi obecnie podkładami są belki betonowe. Cechują się wysoką trwałością i niską (m.in. w porównaniu z drewnem) ceną. Ich wadą jest duży ciężar oraz kruchość. Są dostępne w wersji żelbetonowej oraz strunobetonowej. Stalowe podkłady są stosowane najrzadziej. Przewodzą one prąd, są podatne na rdzewienie, bywają łupem złodziei. Na ich korzyść przemawia natomiast masa oraz możliwość ponownego przetworzenia.

Stosowanie starych podkładów w ogrodzie

Jak wspomnieliśmy, drewno używane do produkcji podkładów jest impregnowane niebezpieczną substancją. Zużyte podkłady kolejowe, zdemontowane z torowisk, nie powinny trafić ponownie do obrotu; muszą być zutylizowane przez wyspecjalizowane firmy. Takie elementy nie mogą być stosowane do tworzenia ścieżek w ogrodach czy budowy placów zabaw.
Przedsiębiorstwo zajmujące się remontem linii kolejowej jest
jednak uprawnione do zlecenia odpowiednich badań laboratoryjnych podkładów. Jeśli w toku badań okaże się, że drewno nie stanowi zagrożenia, właściciel może wnioskować o zmianę klasyfikacji materiału. Taki bezpieczny „odpad” może zostać wykorzystany jako paliwo (pod warunkiem, że nie jest zaimpregnowany w niewłaściwy sposób) albo materiał budowlany.

Leave a Reply