Jak wybrać optymalny osuszacz powietrza?

Osuszacze powietrza przydadzą się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nadmiarem wilgoci skumulowanej w ścianach, stropach czy posadzkach. Jeżeli z jej usuwaniem nie może sobie poradzić wentylacja lub proces trwa zbyt długo, należy użyć osuszacza. Jest to niezwykle ważne, bo nadmierna wilgotność może powodować bardzo negatywne następstwa – zarówno dla samych pomieszczeń, jak też znajdującego się w nich sprzętu oraz zdrowia ludzi. 

Prawidłowa wilgotność pomieszczeń powinna wahać się w granicach 40-60% przy temperaturze około 20°C. Zbyt niska lub zbyt wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu jest niekorzystna dla pracujących w pomieszczeniach ludzi. Nadmiar wilgoci prowadzi do przyspieszonej korozji i zaburza pracę maszyn i urządzeń. W zawilgoconych ścianach i stropach powstają warunki do rozwoju grzybów. Dlatego należy za wszelką cenę unikać utrzymywania się zawilgocenia przez dłuższy czas. Aby to zadanie zrealizować, najlepiej wypożyczyć osuszacz powietrza, który pozwoli na skuteczne pozbycie się wilgoci. 

Gdzie znajdują zastosowanie osuszacze powietrza? 

Osuszacze powietrza, zależnie od wydajności, znajdują zastosowanie w wielu sytuacjach, w których dochodzi do silnego zawilgocenia pomieszczeń. Najpopularniejszym zastosowaniem tych urządzeń jest dosuszanie świeżo wzniesionych budynków oraz pomieszczeń po przeprowadzeniu generalnych remontów. Murowanie, tynkowanie, malowanie czy wylewanie posadzek – oto popularne sytuacje, w których dochodzi do skumulowania wilgoci murach i warto zastosować osuszacz powietrza. 

Drugą typową grupą zastosowań osuszaczy powietrza jest przywracanie do użytkowania pomieszczeń zalanych wodą na skutek awarii instalacji czy podtopień w czasie powodzi lub gwałtownych opadów deszczu. 

Jeżeli po zastosowania osuszacza wilgotność powietrza szybko powraca do bardzo wysokiego poziomu, to można przypuszczać, że zawilgocenie jest efektem wadliwego działania wentylacji lub stałego przedostawania się wody do murów, jak to ma często miejsce w piwnicach starych budynków, których fundamenty pozbawione są izolacji przeciwwilgociowej.    

Na co zwrócić uwagę wybierając osuszacz? 

Wypożyczając osuszacz powietrza należy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych cech urządzenia: 

  • wydajność – jest to parametr mierzony w liczbie litrów wody odzyskanej z powietrza w ciągu doby – producenci zazwyczaj podają do jakiej temperatury i wilgotności odnosi się wskaźnik wydajności: należy go odnieść do konkretnej sytuacji w osuszanym pomieszczeniu, 
  • przepływ powietrza – oznacza liczbę metrów sześciennych powietrza, które przepływa przez osuszacz w ciągu jednej godziny – im większy przepływ powietrza, tym wyższa wydajność urządzenia,
  • pojemność zbiornika na wodę – po zapełnieniu zbiornika osuszacz automatycznie wyłącza się, dlatego należy starannie dobrać jego pojemność do wilgotności i wielkości osuszanego pomieszczenia lub zapewnić odprowadzenie do większego zbiornika czy wprost do kanalizacji,
  • zużycie energii – zważywszy na fakt, że osuszacz jest urządzeniem, które często pracuje nieprzerwanie tygodniami, warto sprawdzić nominalne zużycie energii podawane przez producenta. 

Wymienione parametry pracy zależą w dużym stopniu od typu osuszacza, czyli od tego jakiego urządzenia używamy – kondensacyjnego czy adsorpcyjnego. 

Lepszy będzie osuszacz kondensacyjny czy adsorpcyjny? 

Osuszacze kondensacyjne i adsorpcyjne zasadniczo różnią się sposobem działania. W urządzeniach kondensacyjnych wykorzystywane są parowniki i skraplacze, których zadaniem jest odpowiednie schłodzenie (poniżej punktu rosy) wilgotnego powietrza i skroplenie pary wodnej. Z kolei osuszacze adsorpcyjne wyposażone są w pochłaniacz (rotor), który odbiera wilgoć z powietrza, a następnie jest regenerowany gorącym powietrzem. 

Odmienne technologie mają bezpośredni wpływ na wydajność osuszaczy w określonych warunkach środowiskowych. W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych wydajność utrzymuje się na niezmiennym poziomie niezależnie od temperatury otoczenia. Osuszacze adsorpcyjne działają skutecznie nawet w ujemnych temperaturach, co pozwala stosować je w nieogrzewanych pomieszczeniach. Z kolei urządzenia kondensacyjne działają najwydajniej w temperaturach dodatnich, powyżej 20°C i przy wilgotności powyżej 60%. Jeżeli chodzi o odporność na zanieczyszczenia powietrza, to z oczywistych powodów (obecność rotora) podatniejsze na negatywne działanie zanieczyszczeń są urządzenia adsorpcyjne. 

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki typ i model osuszacza będzie optymalny, możemy zasięgnąć rady specjalisty z wypożyczalni sprzętu. Wystarczy opisać warunki, w których zamierzamy stosować urządzenie, aby otrzymać sprzęt najlepiej odpowiadający naszym potrzebom.

Leave a Reply