Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby samodzielnie korzystać z podnośnika nożycowego?

Podnośniki są obecnie bardzo często wykorzystywane w wielu pracach wykonywanych na wysokości. Są niezwykle pomocne w pracach związanych z wycinką gałęzi, pracach budowlanych, wieszaniu wielkich reklam, a także w pracach elektroenergetycznych prowadzonych na instalacjach przesyłowych. Te mobilne urządzenia zapewniają pracownikom bezpieczeństwo i sprawiają, że prace są wykonywane szybciej i sprawniej. Mogą służyć do podnoszenia pracowników, a także do szybkiego dostarczania na określoną wysokość niezbędnych materiałów. Najważniejszymi elementami ich konstrukcji są: platforma robocza, wysięgnik oraz podwozie. Jakie uprawnienia są konieczne, aby móc obsługiwać podnośnik nożycowy? Postaramy się to jak najdokładniej opisać w dzisiejszym wpisie.

Uprawnienia niezbędne do obsługi podnośnika nożycowego

Ponieważ podnośniki są najczęściej montowane na samochodach, osoba obsługująca taką maszynę powinna mieć prawo jazdy. Dodatkowo musi mieć ukończony 18 rok życia. Jeżeli spełniasz te dwa podstawowe warunki, musisz się jeszcze zgłosić do specjalnego ośrodka zajmującego się prowadzeniem szkoleń na podnośniki koszowe i nożycowe. Tylko w takim miejscu możesz uzyskać niezbędne do obsługi takiego podnośnika uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Czego nauczysz się na szkoleniu obsługi podnośników nożycowych?

Na szkoleniu dotyczącym obsługi podnośników nożycowych zyskasz niezbędną w codziennej pracy wiedzę teoretyczną i praktyczną. Nauczysz się, jak obsługiwać podnośnik nożycowy zgodnie z przepisami BHP i dozoru technicznego. Ćwiczenia praktyczne to między innymi nauka obsługi takiego podnośnika na placu manewrowym. Wiedza teoretyczna dotyczy obsługi i serwisu podnośnika nożycowego. Po zakończonym szkoleniu możesz podejść do egzaminu, który składa się (podobnie jak egzamin na prawo jazdy) z części teoretycznej i praktycznej.

Dlaczego uprawnienia są istotne?

Przede wszystkim bez odpowiednich uprawnień nie będziesz mógł samodzielnie obsługiwać podnośnika. Odbycie szkolenia i zdanie egzaminu jest konieczne, aby móc w pełni świadomie obsługiwać podnośnik. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praca będzie bezpieczna. Obsługa podnośników nie jest prosta, a na ich operatorach spoczywa duża odpowiedzialność, dlatego tak istotne jest zdobycie odpowiednich uprawnień.

Leave a Reply