Formularz kontaktowy* - pola wymagane


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych podanych w dostępnym na stronie formularzu kontaktowym jest Ramirent S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Ramirent S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: prywatnosc@ramirent.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – nawiązanie kontaktu z adresatem pytania)
  Podjęcie działań w celu rozpatrzenia zgłoszonej awarii / reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
  Przedstawienie szczegółów oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – odpowiedź na otrzymane zapytanie ofertowe)
  Poznanie opinii na temat świadczonych przez Ramirent usług, oferowanego sprzętu oraz obsługi w oddziałach. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – podnoszenie jakości świadczonych usług)
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firma zarządzająca stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, w którym Pani / Pana dane są przetwarzane, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
  • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  • do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytania oraz badania opinii klientów.
  Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularzy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej