Podesty i dźwigi

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach Ramirent:

 1. Sprzęt wynajmowany jest na miesiące prezentowane na stronie ceny najmu są stawkami miesięcznymi; przy korzystaniu z urządzenia przez niepełny miesiąc stawka rozliczana jest w oparciu o 1/30 ceny najmu za każdy dzień włącznie z dniami wolnymi od pracy
 2. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 3. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
 4. Urządzenia wynajmujemy tylko z usługą montażu i demontażu wykonywaną przez uprawnionych pracowników lub podwykonawców RAMIRENT .
 5. Naliczanie czynszu najmu rozpoczyna się w dniu odbioru zmontowanego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
 6. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
 7. Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy posiadają stosowne oraz wymagane uprawnienia do montażu, naprawy oraz konserwacji urządzeń.
 8. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel
 9. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest Product Manager Rusztowania i Dźwigi - Sebastian Pawiłojć (tel. 603 630 923, e-mail: sebastian.pawilojc@ramirent.pl).
 10. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 11. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa się na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydnia sprzętu, W określonych warunkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.
 12. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę oraz serwis.
 13. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)

Jednostki budżetowe:

 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)
 • Zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

UWAGA:

Upoważnienie do obioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
 • umowa spółki cywilnej
 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)

UWAGA:

Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do 100 000 zł):

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
 • do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.

UWAGA:

Wynajem wyłącznie osobiście.

Podmioty zagraniczne:

 • Dokumenty rejestrowe

Pobierz OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej