Bezpieczeństwo

Ciągła kontrola jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania wynajmowanych urządzeń to podstawowe procesy w branży wypożyczania sprzętu budowlanego. Identyfikacja i ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa jest integralną częścią procesów operacyjnych w Ramirent. Regularnie szkolimy naszych pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania wynajmowanych sprzętów oraz w zakresie umiejętnego przekazywania tej wiedzy naszym Klientom.

Inwestujemy duże nakłady finansowe, aby mieć pewność, iż nasze sprzęty spełniają wszystkie aktualne standardy bezpieczeństwa oraz organizujemy szkolenia dla naszych Klientów na temat najnowszych metod obsługi urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo operatora podczas pracy.

Nasze inwestycje w szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy nie tylko podnoszą jakość naszych procesów biznesowych, ale przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej w Polsce.

Ramirent jako odpowiedzialna organizacja spełnia wszystkie aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej