Stacjonarne

Jesteś zainteresowany wynajmem rusztowań?

Wypałnij formularz

Stacjonarne

Rusztowanie Blitz 70 firmy Layher jest systemem rusztowań ramowych (fasadowych) spełniającym wszelkie wymagania. Oznacza to bezpieczeństwo oraz szybkość montażu niezależnie od miejsca ich zastosowania. Ramy rusztowania określają szerokość systemową tj. 0,73m. Szeroka oferta pomostów – zoptymalizowanych z myślą o użytkowniku, umożliwia ich dostosowanie do konkretnych potrzeb. Dostępne są długości pola rusztowania 0,73.. 1,09.. 1,57.. 2,07.. 2,57.. 3,07.. 4,14m. Rusztowanie Blitz ma zastosowanie jako rusztowanie robocze w pracach fasadowych, ochronne, przejezdne oraz jako konstrukcja wsporcza dla dźwigarów dachowych, platform roboczych i zabezpieczeń. Rusztowanie Blitz o szerokości 0,73m ze stali ocynkowanej ogniowo, obejmuje rusztowania do 3 grupy (klasy obciążenia), zgodnie z normą DIN 4420/HD1000.
System rusztowań Layher Blitz posiada atest wydany przez Deutsches Institut fűr Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i jest dopuszczony pod nr zezwolenia Z-8.1-16.2. Atest statyczny wydany przez Prűfamt fűr Baustatik Stuttgart (Urząd Kontroli Statyki Budowli) obejmuje 10 typowych konstrukcji rusztowania Layher Blitz 70 ze stali do wysokości montażu maksymalnie 80m. Dla większych wysokości obowiązują obliczenia statyczne.
W Polsce rusztowanie Blitz posiada certyfikat bezpieczeństwa IMBiGS na znak „B” o numerze B/02/031/06

Podstawowe elementy konstrukcji rusztowania ramowego to:


Podstawki śrubowe regulowane
Umożliwiają wypoziomowanie rusztowania na nierównym terenie. Można stosować podstawy śrubowe o zakresie regulacji od 0,11m do 1,0m oraz dla wyrównania spadu (np. na dachach) – podstawy śrubowe uchylne.

Stacjonarne Stacjonarne

  Ramy pionowe
Rama podstawowa o wym. 2,0x0,73m oraz ramy wyrównawcze o wysokości odpowiednio: 0,66..1,00..1,5m.Dla przejść chodnikowych można zastosować systemowe rozwiązanie: przejścia o szerokości 1,5m (dla podwójnego ruchu pieszego). Dla dopasowania linii pionowej rusztowania do nierównej linii budynku (np. gzyms) można zastosować ramy obejść (rys.)

Stacjonarne  

Pomosty robocze
W zależności od warunków budowy (rodzaj i wielkość obciążeń, ognioodporność, wysokość wybudowy i in.), można dobierać różne rodzaje pomostów: stalowy, aluminiowo-sklejkowy, w ograniczonej wersji drewniany, o różnych wymiarach :- szerokość 0,19..0,32..0,73m-długość:73..1,09..1,57..2,07..2,57..3,07..4,14m. Komunikację między kondygnacjami zapewniają pomosty aluminiowo-sklejkowe z drabinami aluminiowymi lub przystawnymi stalowymi, szerokość 0,73m i długość 2,57..3,07m, oraz bez drabin o długości 2,07m. Dopuszczalne są również pomosty stalowe przerzutowe profilowane. Pomosty stalowe poprzez wyposażenie ich w pionowe otwory posiadają możliwość wykonania wypełnień wnęk lub poszerzenia pomostu przy tych samych szerokościach ram (rys.).

Stacjonarne Stacjonarne

Stężenia
W rusztowaniach ramowych w celu usztywnienia pionowego stosuje się stężenia pionowe, których zasady stosowania określają ścisłe warunki statyki i wskazania producenta.Ilość stężeń jest zgodna z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją.

Stacjonarne Stacjonarne

Zakotwienia
Rusztowania ramowe powinny być zakotwione do fasady lub konstrukcji nośnej. W sytuacji braku możliwości zastosowania standardowego rozwiązania systemu kotwień należy wykonać specjalistyczną rozbudowę uusztowań w celu przeniesienia i rozłożenia obciążeń. W takim przypadku występuje konieczność sporządzenia dokumentacji technicznej, natomiast wybudowa rusztowań powinna być przeprowadzona przez specjalistyczne brygady montażowe. Do zakotwień wykorzystuje się zaczepy kotwiące typu Blitz tzn. łączniki kotwiące o długości 0,38..0,95..1,45m lub rurę rusztowania ze złączem kotwiącym. Połączenie kotwienia rama- fasada wykonuje się za pomocą złącz krzyżowych, obrotowych(rama) i śrub (fasada). Ilość i siatka zakotwień powinna być zgodna z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją. Reguły montażuUWAGAZasada budowy rusztowań bez kotwieniaNa zewnątrzH 3-- > --a 1H=12m(max)Wewnątrz pomieszczeńH 4-- > --a 1H=20m(max).

Stacjonarne Stacjonarne

Elementy dodatkowe
W zależności od specyfiki placu budowy można uzupełnić rusztowania ramowe i zastosować różne elementy tj. konsole poszerzające 0,36..0,50..0,73..1,09m do poszerzeń konstrukcji i obejść, zarusztowania wnęk itp., dźwigary przejść (np. wjazdy do bram), obejścia przeszkód o szerokości od 3,07 do 6,14m, podwieszenia, konsole ciężkie w celu podwieszeń rusztowań od wyższych poziomów;- Daszki zabezpieczające, elementy rusztowań wiszących (łańcuchy, złącza, dźwigary), elementy rusztowań przejezdnych (rolki z hamulcami), - Schodnie aluminiowe dla pionowych ciągów komunikacyjnych,siatki zabezpieczające, plandeki, system Protec i wiele innych rozwiązań.

Stacjonarne

Elementy ochrony bocznej
Poręcze pojedyncze i podwójne w płaszczyźnie wzdłużnej i czołowej rusztowania, zabezpieczające przed upadkiem osób. ]W celu założenia poręczy nad ostatnim podestem roboczym stosuje się podpory poręczy i podporę poręczy bocznej. Długości poręczy dostosowane są do długości zastosowanych pomostów od 0,73 do 4,14m. W standardowej wybudowie poręcze wzdłużne przewidziane są tylko od zewnętrznej strony. Istnieje możliwość założenia wewnętrznych poręczy przy zastosowaniu dodatkowych łączników (rys)

Stacjonarne Stacjonarne

Krawężniki drewniane służą do ogrodzenia pomostu roboczego i zabezpieczenia przed upadkiem narzędzi pozostających bezpośrednio na pomoście roboczym, a zakładane są w płaszczyźnie wzdłużnej i czołowej rusztowania.Krawężniki dostosowane powinny być do długości zastosowanych pomostów tj. od 0,73m do 4,14m. W standardowej wybudowie krawężniki dostosowano tylko od zewnętrznej strony. Istnieje możliwość założenia wewnętrznych krawężników przy zastosowaniu dodatkowych łączników.

Stacjonarne Stacjonarne
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej