Podwieszane

Jesteś zainteresowany wynajmem rusztowań?

Wypałnij formularz

Podwieszane

Rusztowania wiszące mogą być stosowane w miejscach, gdzie konieczne jest zarusztowanie zarówno długich jak i rozległych powierzchniowo konstrukcji. Ich użycie ma sens zawsze wtedy, gdy nie ma możliwości postawienia rusztowania stojącego lub jeśli wiązałoby się to ze zbyt dużym nakładem pracy i kosztów.

Rusztowanie wiszące jest stosowane w przypadkach gdy:

  • podłoże nie jest wystarczająco nośne, lub posadowienie na podłożu jest wprost niemożliwe (rzeka, nad ciągami technologicznymi itp.)
  • nie ma odpowiedniego podłoża do zakotwienia rusztowań
  • nie można tamować ruchu drogowego, traktu pieszego itp.
  • rusztowanie stojące miałoby zbyt dużą wysokość – np. do remontu wieży kościelnej


Dobór sposobu podwieszeń należy zawsze dostosowywać do warunków konstrukcyjnych i każda taka wybudowa musi być przeprowadzona przez specjalistyczną firmę z zastosowaniem dużej wiedzy i umiejętności fachowych oraz przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.

Rusztowanie wiszące może być wykonane, m.in. jako zawieszenie do stropu lub innych nośnych części konstrukcji przy pomocy kołków odpowiedniej wytrzymałości (m.in. wklejane, wiercone, rozpierane), złączy do rusztowań wiszących, złączy klamrowych, kleszczy nośnych i łańcuchów do rusztowań wiszących, balastów i in.

Podwieszenie rusztowań musi nastąpić w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed przemieszczaniem w jakimkolwiek kierunku, a element nośny pod żadnym pozorem nie może być uszkodzony. Do podwieszania można stosować łańcuchy, rury rusztowaniowe, dźwigary kratowe, prefabrykowane elementy wiszące, z ograniczeniem również liny stalowe.

Szczególnie ekonomiczne i bezpieczne konstrukcje rusztowań wiszących to w głównej mierze zasługa gotowych elementów konstrukcyjnych rusztowań wiszących (rys.).

 

Podwieszane
Dzięki systemowym elementom konstrukcyjnym:

  • rusztowanie jest montowane i demontowane szybko i sprawnie
  • dopasowanie elementów jest duże i konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczeństwo
  • rusztowanie charakteryzuje się wysoką nośnością
  • możliwa jest wielokrotność użytkowania

Zdjęcie: rusztowanie platformy wiertniczej Gdańska Stocznia Remontowa

Podwieszane

W zależności od doboru podwieszenia wynikają różne dopuszczalne obciążenia. Wielkość tego obciążenia musi być podana każdorazowo w protokóle pomontażowym i tablicy zawieszonej na oddanym do eksploatacji rusztowaniu. Przekraczanie tego obciążenia jest zabronione.

Możliwe jest ż wykonanie rusztowania wiszącego przejezdnego. Rusztowanie takie nadaje się szczególnie do prac na fasadach, podsufitkach, gzymsach dachowych, prac konserwacyjnych i remontowych na mostach itp.
W montażu tego typu rusztowań stosuje się głównie elementy rusztowania modułowego, ramowego, dźwigarów kratowych, rolek jezdnych z określoną dopuszczalną nośnością i hamulcem oraz koniecznie założony balast. Wielkość balastu należy określić poprzez statykę konstrukcji.

Podwieszane

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej