Konstrukcje wsporcze

Jesteś zainteresowany wynajmem rusztowań?

Wypałnij formularz

Konstrukcje wsporcze

W sytuacjach, gdy nie ma możliwości posadowienia rusztowań czy innych urządzeń na stabilnym podłożu ( grunt, posadzka, strop, itp.) należy zastosować konstrukcję wsporczą. Można ją wykonać z systemowych elementów rusztowań m.in. dźwigarów kratowych, konsol budowlanych itp. lub niesystemowych np. dźwigarów stalowych profilowanych, drewnianych „kantówek” i in.

Dzięki takiej konstrukcji można posadowić np. rusztowanie. Konieczne jest, aby wykonana konstrukcja posiadała odpowiednią nośność i pozwalała przenieść odpowiednie obciążenie stałe i dynamiczne.


1. Rusztowanie fasadowe Allround

W przypadkach, gdy:

  • kontur fasady jest zbyt skomplikowany (wiele gzymsów, balkonów, wykuszy i in.)
  • wymagane jest większe obciążenie pomostów (np. przy pracach kamieniarskich)
  • nie można zastosować właściwego kotwienia w dolnej części rusztowania (konieczna rozbudowa podstawy)
  • nie jest konieczne wykonanie pomostów na wszystkich poziomach
  • nie można zastosować rusztowań ramowych, a ekonomicznym okazuje się zastosowanie rusztowań modułowych. Ważna jest kompatybilność pomiędzy systemem ramowym Blitz i modułowym Allround.


Przykładowymi ekonomicznymi rozwiązaniami są :

Wieża kościelna
Rozwiązanie na wieży kościelnej.Podstawa wykonana jest z rusztowania ramowego – zgodnie z linią elewacji, natomiast od wieży – która ma skomplikowany, zwężający się kształt, należy przejść na kompatybilnie rusztowanie modułowe – mające o wiele więcej możliwości, mogące przenieść większe obciążenia.( zdj. Rusztowanie wieży kościoła)

Konstrukcja
Rozwiązanie konstrukcji rurociągów przemysłowych.Gdy rusztowanie jest posadowione na nierównym podłożu (na różnych poziomach roboczych) – należy doprowadzić – za pomocą różnej długości stojaków rusztowania modułowego, do uzyskania jednego, równego poziomu. Można w ten sposób doprowadzić do uzyskania równomiernej podstawy pod wyżej stosowanym ekonomicznym rozwiązaniem z rusztowań ramowych. Obudowy rurociągów, kanałów, itp., gdzie podporowe rusztowanie wykonuje się z rusztowań modułowych. Boczne ściany rur przemysłowych z rusztowań ramowych, gdzie górą następuje spięcie ram rusztowania (np. rurami i dźwigarami kratowym).

Konstrukcje wsporczeKonstrukcje wsporczeKonstrukcje wsporcze

Zbiorniki okrągłe o małych średnicach
Rozwiązanie konstrukcji przy zbiornikach Kominy – rusztowanie wieżowe

Konstrukcje wsporcze

Zbiorniki okrągłe o dużych średnicach
W związku z możliwością zastosowania różnej długości rygli, można uzyskać dostosowania do krzywizny okrągłych kształtów zbiornika. Przy pełnym obwodzie rusztowanie takie stanowi konstrukcję samonośną. Można stosować wewnętrzny obwód i wewnętrzny.


 Konstrukcje wsporczeKonstrukcje wsporcze

2. Rusztowanie wieżowe Allround

Rusztowania wieżowe są jednopolową konstrukcją, często o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poziomym, z jednym lub kilkoma poziomami roboczymi. Zmontowane wcześniej rusztowania, z wykonanymi dodatkowo sztywnymi zabezpieczeniami miejsc łączenia stojaków można przenosić w całości przy pomocy dźwigów w inne miejsca montażu. (zdjęcie: mała boczna wieża kościoła w Zabrzu pw. Andrzeja)
Takie rozwiązanie mają często zastosowanie przy punktowych pracach – podczas przeglądów urządzeń, instalacji przemysłowych najczęściej w stoczniach lub elektrowniach. Rusztowanie tego typu często wznoszone jest jako wolnostojąca konstrukcja rusztowań, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasady statyki – szczególnie ważne jest tutaj sprawdzenie wytrzymałości na wyboczenie i sprawdzenie ogólnej stateczności. W razie potrzeby można zamontować kotwy, balasty, odciągi lub poszerzenia. Przy projektowaniu ustawienia rusztowania wieżowego Allround należy przestrzegać aby przy ustawieniu na wolnym powietrzu, stosunek wysokości ustawienia H do najmniejszej szerokości podstawy B wynosił nie więcej niż 3:1, natomiast przy ustawieniu w pomieszczeniach zamkniętych, stosunek wysokości ustawienia H do najmniejszej szerokości podstawy B wynosił nie więcej niż 4:1.

Konstrukcje wsporczeKonstrukcje wsporcze

Przy montażu rusztowania wieżowego należy uwzględnić:

  • montaż wzdłużnych i poprzecznych rygli w odstępie, max 2,00m
  • stężenia na wszystkich 4 stronach rusztowania
  • odległość pionowa pomiędzy podestami, max 4,00m
  • umieszczenie drabinek na zewnątrz rusztowania, max do wysokości 5,0m, dla większych wysokości
  • bezwzględnie należy prowadzić komunikację wewnątrz kolumny wieżowej.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej