Przejezdne

Jesteś zainteresowany wynajmem rusztowań?

Wypałnij formularz

Przejezdne

Rusztowanie modułowe Allround możemy stosować również w wersji przejezdnej jako konstrukcja na kołach. Umożliwiają przesuw konstrukcji o powtarzalnym kształcie na kolejne działki robocze, przejmują duże obciążenia, można je dopasować do właściwie każdego profilu pionowego i kształtu oraz w różnych, trudno dostępnych miejscach, przy ograniczeniu do minimum, użytego do wykonania konstrukcji sprzętu.

Przy planowaniu konstrukcji należy zwrócić uwagę na:

 • poziome stężenia w płaszczyźnie wybudowy
 • max 4,0m odstępu między poziomami
 • stężenia na wszystkich czterech stronach rusztowania
 • zastosowanie przedłużonych elementów początkowych
 • dobór rolek jezdnych w zależności od obciążenia i typu podłożaZasady obowiązujące przy eksploatacji rusztowań jezdnych:


 • praca dopuszczalna jest tylko na poziomie roboczym
 • nie wolno montować i obciążać rusztowań wciągarkami
 • należy przemieszczać i ustawiać rusztowanie tylko na poziomym, równym i wystarczająco nośnym podłożu
 • należy przemieszczać rusztowanie tylko w kierunku podłużnym
 • bezwzględny zakaz przebywania ludzi na rusztowaniu w trakcie przemieszczania
 • po przemieszczeniu rusztowań należy zablokować hamulce, uniemożliwiając jakikolwiek przesuw rusztowania
 • jeżeli kolumny rusztowania przejezdnego są ze sobą wzajemnie łączone, należy się upewnić czy konstrukcja jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu
 • należy ustawić rolki jezdne w kierunku jazdy aby uniknąć ich uszkodzeń
 • każdorazowo należy dokonać analizy bezpieczeństwa konstrukcji
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej