Schody

Jesteś zainteresowany wynajmem rusztowań?

Wypałnij formularz

Schody

Wieże schodowe stanowią formę komunikacji alternatywną do założonych wewnątrz rusztowań przejść z drabinkami. Są rozwiązaniem, które pozwala na wygodne wchodzenie po schodach – także z transportem materiału.
W zależności od miejsca ustawienia i zapotrzebowania można stosować jako komunikację wewnątrzną i wieże schodowe:

4-stojakowe wieże schodowe jako wejście zewnętrzne na rusztowanie ze współbieżnymi schodami pomostowymi 1,4 x 2,57m/ 3,07m. Możliwe jest ustawienie schodów współbieżnie i przeciwbieżnie. Dopuszczalne obciążenie 2,0kN/m2

12-stojakowe wieże schodowe jako budowlana wieża schodowa z przeciwbieżnymi schodami pomostowymi, szerokość schodów 0,75m, podstawa od 2,07m x 4,0m do 2,57m x 4,75m. Wieża składa się z pojedynczych belek policzkowych schodów 200, 10 stopni oraz stopni wykonanych z seryjnych pomostów. W zależności od rozwiązania można uzyskać dopuszczalne obciążenie 7,50kN/m2.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej