Podnośniki

Podstawowe zasady wynajmu podnośników w wypożyczalniach sprzętu budowlanego Ramirent:

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.

2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.

3. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania UDT i inne wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania

4. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.

5. Istnieje możliwość negocjacji cen.

6. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest KAM: Mariusz Gołąb (tel. 607 171 884, e-mail: mariusz.golab@ramirent.pl).

7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.

8. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, serwis oraz szkolenia obsługi operatorskiej.

9. Przy wynajmie obowiązuje indywidualne ubezpieczenie sprzętu wraz z należnymi opłatami na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa się na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.

11. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

  • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)

Jednostki budżetowe:

  • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)
  • Zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

UWAGA:

Upoważnienie do obioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

  • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
  • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
  • umowa spółki cywilnej
  • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)

UWAGA:

Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do 100 000 zł):

  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
  • do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.

UWAGA:

Wynajem wyłącznie osobiście.

Podmioty zagraniczne:

  • Dokumenty rejestrowe

Pobierz: Ramowa Umowa Najmu Sprzętu Budowlanego

Pobierz: OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej