Nowość: indywidualny program ubezpieczeniowy Ramirent

02-08-2010

Wynajmując sprzęt w Ramirent możesz oczekiwać nie tylko niezawodnego sprzętu dobranego do Twoich potrzeb. Jako największy w Polsce dostawca w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń oferujemy Ci kompleksowe rozwiązania, które uproszczą prowadzenie Twojego biznesu. Teraz dla jeszcze większego komfortu oferowane przez nas maszyny i urządzenia objęte są indywidualnym programem ubezpieczeniowym. Wybierz spośród dwóch wariantów ochrony ubezpieczeniowej i korzystaj z najnowocześniejszego, sprawdzonego sprzętu, bez zbędnego ryzyka i zmartwień o jego uszkodzenie czy kradzież . 

Program ochrony ubezpieczeniowej

Wariant podstawowy tzw. „casco maszynowe”

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody maszyn i urządzeń z oferty Ramirent spowodowane m.in. przez:
1)  błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,
2)  powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru np. huragan, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawinę,
3)  kradzież z włamaniem, rabunek,
4)  zniszczenie przez osoby trzecie,
5)  ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów.

Zakres ochrony obejmuje także szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa operatora maszyny, czy innego pracownika. Ubezpieczeniem objęte jest również mienie podczas transportu.

Wariant rozszerzony

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody objęte ochroną w wariancie podstawowym oraz dodatkowo spowodowane przez:
1) błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna;
2) błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy;
3) błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny;
4) celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
5) działanie sił odśrodkowych;
6) niedobór wody w kotłach;
7) nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję;
8) dostanie się ciała obcego;
9) niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych;
10) zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji;
11) wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

Udział Klienta w szkodzie

Udział własny kształtuje się na poziomie 10% wartości szkody, lecz nie mniej niż 200,00 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do naszych oddziałów na terenie całej Polski.

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej