Rusztowania

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach Ramirent (rusztowania):

 1. Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne – prezentowane w ofertach i na stronie ceny najmu są stawkami dobowymi. Istnieje możliwość zastosowania innej formy rozliczenia np. ryczałt.
 2. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
 3. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 4. Sprzęty wynajmowane w dwojaki sposób:
  1. z usługą montażu/demontażu
  2. bez usługi montażu/demontażu (w tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań)
 5. Naliczanie czynszu wynajmu:
  1. w przypadku najmu bez usługi montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia wydania sprzętu z magazynu
  2. w przypadku najmu z usługą montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia przekazania rusztowania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego
 6. Wynajmowany sprzęt posiada wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania
 7. Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy posiadają wymagane uprawnienia do montażu.
 8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 9. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę.
 10. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa sie na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla. 
 11. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)

Jednostki budżetowe:

 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)
 • Zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

UWAGA:

Upoważnienie do obioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
 • umowa spółki cywilnej
 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)

UWAGA:

Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do 100 000 zł):

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
 • do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.

UWAGA:

Wynajem wyłącznie osobiście.

Podmioty zagraniczne:

 • Dokumenty rejestrowe

RAMIRENT może pobrać kaucję jako zabezpieczenie sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez RAMIRENT zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy RAMIRENT i jest warunkiem wydania sprzętu.

Pobierz OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

Pobierz SZCZEGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU RUSZTOWAŃ

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej