Środowisko

Nasza działalność jest z definicji przyjazna dla środowiska naturalnego: wypożyczanie sprzętu budowlanego jest opcją proekologiczną w porównaniu do jego zakupu. Jeśli więcej osób wykorzystuje tą samą maszynę, wpływ na środowisko naturalne jest zredukowany.

Zakupy sprzętu i maszyn budowlanych w Ramirent są koordynowane przez zespoły specjalistów, które porównują oraz wybierają maszyny zgodnie z wewnętrznymi europejskimi kryteriami wyboru floty obowiązującymi dla całej Grupy Ramirent. Inwestujemy bardzo duże środki finansowe w nowe maszyny, wybieramy liderów w poszczególnych grupach sprzętowych jako naszych dostawców i budujemy z nimi długotrwałe relacje biznesowe, aby mieć pewność, iż oferujemy Klientom najnowocześniejsze i najwyższej jakości maszyny. Przy wyborze naszych dostawców bardzo ważnym kryterium są aspekty bezpieczeństwa poszczególnych sprzętów oraz ich cechy, które redukują wpływ na środowisko naturalne w odniesieniu do wydajności energetycznej, usuwania zużytych olejów i smarów, a także ich hałasu i wibracji.

Regularne przeglądy oraz szczegółowe kontrole techniczne po każdym zwrocie sprzętu po wynajmie redukują negatywny wpływ sprzętów na środowisko naturalne podczas ich użytkowania oraz wydłużają ich żywotność. Dobrze utrzymywane urządzenia mogą pracować znacznie dłużej i przechodzić przez wielu użytkowników.

Proces utylizacji niebezpiecznych zaniczyszczeń ze sprzętów jest prowadzony w zgodzie z aktualnymi regulacjami w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ramirent wymaga także od wszystkich swoich poddostawców, aby działali zgodnie z ustawodawstwem środowiskowym.

Naszym celem jest redukcja negatywnych skutków naszej działalności na środowisko naturalne, takich jak emisja zanieczyszczeń podczas transportu sprzętów. Z tego powodu inwestujemy środki pieniężne w optymalizację naszych procesów logistycznych. Celem jest jednoczesny transport tak wielu sprzętów jak to możliwe najkrótszą możliwą drogą.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej