Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ramirent S.A. z siedzibą w Szczecinie 71-066, ul. Świerczewska 3.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz kontaktować się z nim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do IOD: prywatnosc@ramirent.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane osobowe przysługuje Ci prawo do informacji w jaki sposób są przez nas przetwarzane. Poniżej w klauzuli informacyjnej znajdziesz między innymi następujące informacje: w jakim celu oraz w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane, jak długo zamierzamy je przechowywać, jakie przysługują Ci prawa, komu ujawniamy Twoje dane.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Polityki prywatności w Ramirent SA:

Klauzula informacyjna Klienci

Klauzula informacyjna Kontrahenci

Klauzula informacyjna PODWYKONAWCY WYKONAWCY

Klauzula informacyjna Formularz rejestracyjny

Klauzula informacyjna- Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna Monitoring

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAW

 

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane osobowe przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  W celu realizacji przysługujących Ci praw prosimy o zgłaszanie:

  1. Uwag i spostrzeżeń
  2. Żądania dostępu do danych osobowych
  3. Żądania sprostowania danych osobowych
  4. Żądania usunięcia danych osobowych

poprzez formularz umieszczonym tutaj

 

W celu realizacji prawa do:

  1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  3. Wycofania zgody
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. Przenoszenia danych osobowych

a także w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem e-mail: prywatnosc@ramirent.pl 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Dowiedź się więcej